Oeverversterking plaatsen

Plaatsen van beton betuining ter versteviging van de waterloop in de polders. De oever wordt afgewerkt met riettegels.

Delen: