Oeverversterking plaatsen

Plaatsen van beton betuining ter versteviging van de waterloop in de polders. De oever wordt afgewerkt met riettegels.

Delen:

Grondwerken foto 4

Plaatsing van wiepen

Plaatsen van wiepen met natuurlijke materialen om het uitspoelen van de oeverwanden tegen te gaan. Dit hoort bij het onderhoud van de polders.

Meer info
Scroll to top