Uitgraving kelder in Knokke

Uitgraving van een kelder in Knokke door Daan en Frederik.

Delen:

Grondwerken foto 4

Plaatsing van wiepen

Plaatsen van wiepen met natuurlijke materialen om het uitspoelen van de oeverwanden tegen te gaan. Dit hoort bij het onderhoud van de polders.

Meer info